Q&A กับ Dr.เช้าตรู่ : กินยาคุมนานๆเมื่อหยุดกินมีผลต่อการตั้งท้องหรือไม่Q : กินยาคุมมาปีกว่าๆแล้ว เพราะไม่อยากท้องก่อนแต่ง อยากทราบว่าถ้ากินไปนานๆ  อีกหน่อยจะมีผลต่อการตั้งท้องมั๊ยคะ เพราะอีกหน่อยก็ตั้งใจจะมีอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะ เด็กจะอันตรายหรือเปล่า ห้ามกินนานเกินเท่าไหร่คะ
A : ยาคุมกำเนิด เป็นฮอร์โมนเพศ ที่นำมาใช้คุมกำเนิด เพราะสามารถยับยั้งไม่ให้เกิดการตกไข่ จึงไม่มีไข่ไปปฏิสนธิกับตัวอสุจิจากฝ่ายชาย เเต่เมื่อหยุดรับประทานยา ฤทธิ์ของฮอร์โมนจะหมดไปในวันแรกของการมีประจำเดือนคับ ไม่มีผลตกค้างไปยังทารกในครรภ์ในภายหลัง

ปกติแล้วเราสามารถใช้ยาคุมกำเนิดได้ต่อเนื่องได้นาน 5-10ปี ซึ่งข้อดีของยาคุมนอกจากจะป้องกัน มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก ได้ แต่ก็อาจกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านม หลอดเลือดดำอุดตัน ได้เช่นกัน ดังนั้นในกรณีที่ต้องการคุมกำเนิดเป็นระยะเวลานาน อาจแนะนำการคุมกำเนิดวิธีอื่นที่ไม่ใช่ฮอร์โมน เช่น ทำหมัน หรือการใส่ห่วงอนามัยครับ

Comments

comments